foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Old Bikes OnlyZa pierwsze oficjalne zawody z udziałem motocykli uważa się wyścigi samochodowe na trasie Paryż – Bordeaux – Paryż liczącej 1200 km. było to 11-go czerwca 1895 roku.

W wyścigach wzięło udział dwa motocykle firmy Millet i Wolfmuller, niestety żaden z motocykli nie ukończył  tego wyścigu.

 

 W latach dwudziestych w Polsce zaczęto organizować zawody motocyklowe z prawdziwego zdarzenia, oprócz wyścigów organizowano rajdy czemu początek dał Pierwszy Polski Rajd Motocyklowy. Odbył się on w 1925 r. na trasie Warszawa – Poznań – Warszawa

 

Zawody motocyklowe 1928r.

 

 

W latach trzydziestych ilość imprez z udziałem motocykli jest imponująca, w zasadzie w każdy weekend w sezonie rozgrywane są jakieś imprezy sportowe czy turystyczne. Są Rajdy dookoła Warszawy i dookoła Polski. W 1937 r. odbywa się pierwsza edycja znanego Rajdu Tatrzańskiego.Sporo rajdów organizowanych jest przez WKS-y - Wojskowe Klubu Sportowe. Wojsko ma znaczący udział w organizacji rajdów, żołnierze także licznie biorą udział w imrezach cywilnych.

W kalendarzu PZM (Polski Związek Motocyklowy) na rok 1938 zapowiedziano rajdy na kresach wschodnich:
- Lublin, 25 czerwiec, Patrolowy Rajd Nocny, międzyklubowy. Organizator K.M.Z.S (Klub Motocyklowy Związku Strzeleckiego)
- Lwów 23-24 lipiec, Rajd Nocny, międzyklubowy. Organizator K.M.Z.S


Z polecenia PZM klub „Unia” zorganizował rajd „Sto mil po Polsce”. Jego celem była integracja Polski zachodniej z Kresami Wschodnimi i propagowanie produkcji krajowej, dlatego Rajd odbywał się w okresie Targów Poznański a metą byłPoznań. W planach na lata 1938 – 42 jako miejsca startu wyznaczono miejscowości: Stryj, Łuck, Pińsk, Baranowicze i Lida. Wybrano mniejsze miejscowości, w których rozpoczęcie tak dużej imprezy mogłowywołać zainteresowanie motocyklizmem i stałoby się sensacją. Trasa Rajdu liczyć miała 600 – 800 km.Ciekawym pomysłem organizatorów było utworzenie funduszu z wpłacanego przez zawodników wpisowego. Celem funduszu było zapewnienie pomocy zawodnikowi, który uległby wypadkowi, a nie posiadał środków na pokrycie kosztów leczenia czy naprawy motocykla. 

PZM był też organizatorem rajdu „Szlakiem Marszałka Józefa Piłsudskiego”, który w 1938 r odbył się na trasie Gdynia – Poznań. Decyzją zarządu rajd w roku następnym (1939) miał być zaliczony do imprez międzynarodowych jako „Polska Sześciodniówka”.

Z inicjatywy Automobilklubu Polskiego i Ministerstwa Robót Publicznych 25 maja 1925 r powołano do życia Polski Touring Klub, którego zadaniem było propagowanie polskiej turystyki we wszystkich formach. PTK miało siedzibę w Warszawie, a jeden z oddziałów mieścił się we Lwowie. Początkowo PTK zajmowało się tylko działalnością promującą walory kraju. W 1929 roku powołano Sekcje Samochodową, a w niej Komisję Turystyczno-Wycieczkową zajmującą się organizowaniem imprez sportowo-turystycznych, krajoznawczych i towarzyskich. Sekcja Samochodowa organizowała szereg imprez, m.in.i Rajd Krajoznawczy po Polsce. Klub wydawał miesięcznik „Auto i Turysta” i mapy samochodowe z zaznaczonymi najważniejszymi szlakami turystyki samochodowej.