foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Old Bikes OnlyREGULAMIN Rajdu Nocnego Motocykli Zabytkowych 2018.

ORGANIZATORZY
Klub Motocyklowy Czarna Brygada

2. CEL IMPREZY:
• wyłonienie zwycięzców rajdu w poszczególnych klasach wiekowych motocykli,
• pokazanie uczestnikom pięknych i wartych odwiedzenia miejsc na Roztoczu,
• promowanie turystyki motocyklowej i zapoznanie uczestników z malowniczym krajobrazem Roztocza.

3. UCZESTNICTWO
3.1. Uczestnikami rajdu są kierowcy motocykli wyprodukowanych do 31.12.1979 r., zachowanych i utrzymanych w oryginalnym stanie.
3.2. Pasażerowie są osobami towarzyszącymi, ich udział nie wpływa na punktację.

4. ZGŁOSZENIA
4.1. Udział w Rajdzie należy zgłosić Organizatorowi najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem imprezy.
4.2 Osobom zgłaszającym się w późniejszym terminie organizator nie zapewnia zakwaterowania udziału w Rajdzie i wyżywienia.
4.3. Organizator ma prawo odmówić zawodnikowi uczestnictwa w imprezie bez podania przyczyn.

5. WPISOWE
5.1. Zgłaszający swój udział są zobowiązani do wpłacenia wpisowego w dniu przyjazdu na Rajd tj. 6 lipca 2018r.
5.2. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
- zakwaterowanie w domkach lub na polu namiotowym,
- plakietkę pamiątkową, koszulkę i kamizelkę odblaskową
- pełną dokumentację rajdu tzw. Itinerer,
- częściowe wyżywienie,
- atrakcyjne nagrody dla zwycięzców,
- koncert i dobrą zabawę.


6. PRZEBIEG IMPREZY
6.1. Trasa rajdu składa się z odcinka o długości ok. 180 km, podzielonego na 2 etapy zakończone punktami kontroli czasu (PKC).
6.2. Na trasie zaplanowano próby sprawności kierowania motocyklem, których opis i szczegółową punktację uczestnik otrzyma do wglądu przed startem.
6.3. Na trasie znajdują się punkty kontroli przejazdu (PKP). W miejscach tych Organizator może wprowadzić inne dodatkowe zadania.
6.4. W trakcie imprezy odbędzie się Konkurs Elegancji, polegający na ocenie zgodności wyglądu załogi z rocznikiem pojazdu oraz walorami estetycznymi pojazdu.
6.5. Zadania testowe w liczbie do 5 z prawa o ruchu drogowym, wybrane z oficjalnego na dany rok zbioru pytań obowiązujących na egzaminie na prawo jazdy kategorii A.
6.6. Zadania testowe w liczbie do 5 z historii motoryzacji.

7. UWAGI DODATKOWE
7.1. Łączne spóźnienia podczas imprezy nie mogą przekroczyć 60 minut, a na PKC lub mecie - 20 minut. Przekroczenie któregokolwiek z limitów powoduje otrzymanie dodatkowo 100% punktów najgorszego wyniku.
7.2. PKC, PKP i meta są czynne przez 30 min. po regulaminowym czasie przejazdu ostatniego uczestnika imprezy.
7.3. Kolejność wykonywania prób i zadań odbywa się wg. kolejności wjazdu na PKP.
7.4. Oczekiwanie - z winy Organizatora - na wykonanie zadania lub próby ponad 5 min., powoduje neutralizację czasu, którą uczestnik automatycznie rozlicza wg. dokonanej poprawki.
7.5. Uczestnik zobowiązany jest do przejechania trasy wg. otrzymanego od Organizatora itinerera oraz zaliczenia wszystkich prób i zadań w kolejności wymienionej w karcie drogowej.

8. PODZIAŁ NA KATEGORIE WIEKOWE MOTOCYKLI
-Motocykle wyprodukowane przed 31.12.1945 -Vintage
-Motocykle wyprodukowane między 1946-1965 -Veteran
-Motocykle wypodukowane od 1966 do 1979 -Classic

9. KLASYFIKACJA W RAJDZIE
9.1. W klasyfikacji indywidualnej zwycięża kierowca, który uzyskał najmniejszą ilość punktów. W przypadku równej ilości punktów, decyduje wcześniejszy rok produkcji pojazdu.

10. NAGRODY
10.1. Za zajęcie I, II i III miejsca w każdej z klas uczestnicy otrzymują puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.

11. WYJAŚNIENIA I UWAGI
11.1 Wyniki wszystkich prób muszą być nanoszone na karty drogowe zawodników.

12. JURY IMPREZY
12.1. Skład Jury zostanie ustalony w dniu 6.07.2018 r. podczas odprawy przed Rajdem.
12.2. Organizator ma prawo powołać Komisję Techniczną do sprawdzenia zgodności rzeczywistego stanu oryginalności motocykla.

13. WYRÓŻNIENIA
13.1 Organizator wyróżni:
- zawodnika, który przejechał najdłuższą trasę „na kołach" podczas dojazdu na Rajd;
- najmłodszego zawodnika-kierowcę;
- najstarszego zawodnika-kierowcę;
- najlepiej sklasyfikowaną „amazonkę";
- najstarszy motocykl;
- najliczniejszego klubu.

14. POSTANOWIENIA OGÓLNE
14.1. Uczestnik imprezy może startować wyłącznie na pojeździe dopuszczonym do ruchu drogowego.
14.2. Uczestnik jest zobowiązany posiadać ważne ubezpieczenie pojazdu w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC).
14.3. Uczestnik Rajdu zobowiązany jest do przestrzegania Przepisów Ruchu Drogowego
14.4. Pisma, instrukcje i komunikaty Organizatora imprezy - wręczone uczestnikom przed startem, kolejnymi odcinkami lub zadaniami - stanowią nieodłączną część niniejszego Regulaminu.
14.5. Zgłoszenie udziału w imprezie jest równoznaczne z podporządkowaniem się przepisom niniejszego Regulaminu.
14.6. Interpretacja Regulaminu należy do Jury Rajdu, w którym Przewodniczący Jury ma decydujący głos.
14.7. W przypadku rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny Rajdu na bazie w Suścu organizator Rajdu rekwiruje motocyklu do obowiązkowego parku maszyn do godz. 7.00 w niedzielę 8.07.2018.

14.8. O zakwaterowaniu w domkach decyduje kolejność zgłoszenia udziału w rajdzie. W przypadku zapełnienia zakwaterowania w domkach, osoby deklarujące chęć nocowania w domku, a rejestrujące się w późniejszym terminie, zostają automatycznie przekwaterowane na pole namiotowe.