foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Old Bikes OnlySzosowo-terenowy dla członków W.K.S’ów.

Pierwszy Rajd Motocyklowy Zimowy szosowo-terenowy,

dzienno-nocny został zorganizowany przez Wojskowy Klub Sportowy

(WKS) „Pancerni”  z Żurawicy w dniach 14-15 marca 1938 roku. 

Komandorem Rajdu był kpt. Alfred Kwiatkowski.

 

 

Celem rajdu było sprawdzenie umiejętności (kierowcy) i przydatności

maszyny w terenie górskim, nizinnym w dzień i w nocy w okresie zimowym.

Poza tym w ramach rajdu odbyły się:

  1. jazda w terenie

  2. przeprawa przez przeszkody

  3. próba szybkości

  4. jazda figurowa

  5. strzelanie z pistoletu

W rajdzie udział wzięły cztery ekipy, były to WKS Żurawica, Lwów, Kraków i Niepołomice.

W skład każdej ekipy wchodziły dwa motocykle, zawodnicy jechali na motocyklach

Sokół 1000 i Sokół 600.

Trasa rajdu liczyła 614 km i składała się dwóch etapów, w każdym etapie było około 50 km

odcinka terenowego.

 

Etap I dzienny liczył 304 km przebiegał na trasie:

 Żurawica – Radymno – Kalników - Gródek Jagielloński – Lwów – Drohobycz – Sambor

– Przemyśl - Żurawica.

Etap II nocny liczył 310 km  przebiegał na trasie:

 Żurawica – Przemyśl - Bircza-  Sanok – Krosno – Lutcza – Rzeszów – Leżajsk – Jarosław

- Żurawica.

 

Z założenia miał to być Rajd Zimowy lecz aura w połowie marca okazała się wczesno wiosenna.

Odcinki terenowe były bardzo trudne (roztopy, odwilż) z tego powodu skrócono odcinek

terenowy w II etapie z 49 km do 31 km a wydłużono trasę szosową z 240 km do 279 km.

Warunki II etapu (nocnego) były tak trudne, że na metę dotarła tylko jedna ekipa z

opóźnieniem ponad 10 godz. był to WKS Lwów.

 

Puchar przechodni na rok 1938 zdobyła ekipa WKS Lwów w składzie:

 

kpt. Mikulski,

plut. Terłak,

kapr. Biemiasz

W indywidualnej próbie szybkości uzyskali:

   a) na motocyklach Sokół 600

        I miejsce - por. Ziemski - Żurawiaca

       II miejsce – kpt. Mikulski – Lwów

   b) na motocyklach Sokół 1000

       I miejsce – plut. Terłak – Lwów

      II miejsce – kapr. Katerla – Żurawiaca

     III miejsce – kapr. Biemiasz – Lwów

W jeździe figurowej:

     a) Motocykl Sokół 600

          I miejsce – por. Ziemski – Żurawiaca

         II miejsce – kpt. Mikulski – Lwów

     b) Motocykl Sokół 1000

           I miejsce – kapr. Katerla – Żurawiaca

         II miejsce – plut. Terlak – Lwów

        III miejsce – kapr. Pawlak – Kraków